torsdag, april 16

Femtio ord

Example

Kursord
Lodrätt ska det in ”Alltid positiva” på sex bokstäver, sista två ”ER”.
(Det ska vara ”anoder”. Som i kemilektionernas ”Pank = positiv – anod, negativ – katod”.)
Min första impuls var att pressa in ”idioter”. Bara en enda bokstav för mycket, ett I tar ingen plats. Och så stämmer det ju.

Inga kommentarer: