tisdag, april 28

Femtio ord

Example

Protokollmemoarer
Det här är inte att leva. Det jag har är inte ett liv. Det jag har är en följd av planerade sammanträden.
Punkter förs till minnesanteckningar. Kanske något handfast beslut, att skriva i fetstil.
Och så avslutar vi med att bestämma nästa möte. Ett ytterligare datum att överleva till.

Inga kommentarer: