torsdag, april 3

Messerschmidt

DN På stan har en underlig webbenkät om vilka stockholmarna ”egentligen” är. Jag svarade på den för någon månad sen och reagerade redan då på de missriktat tokroliga och felställda frågorna. Nu kommer resultaten och det känns bra att jag hade rätt om att det här skulle ge svårtolkade data:

Har du lyssnat på brittiska musikgenren grime?
Ja: 41,9 %
Nej: 58,1 %
Har du slutat lyssna på grime?

Ja: 66,9 %
Nej: 33,1 %

Så fyra av tio svarande har lyssnat på grime, men drygt sex av tio har slutat lyssna på grime. Den där fjärdedelen svarande som alltså aldrig ens har BÖRJAT lyssna på grime, men ändå har lyckats SLUTA lyssna, hur gjorde de?

Ja, då säger ni så klart att den vettiga tolkningen är att eftersom frågan ”Har du lyssnat…” är ställd som den är så har en del som lyssnade på grime förut, men slutat här svarat nej på den första frågan. Eller så har folk som aldrig har lyssnat svarat att de har slutat.

Tips till DN: nästa gång är det bättre om ni ställer frågorna ”lyssnar du på den brittiska musikgenren grime” samt ”om nej, har du tidigare lyssnat på grime”.

Eller är det här referenshumor till den klassiska ”hur-du-än-svarar-har-du-ändan-bak”-frågan: ”Har du slutat slå din fru?” Och kanske är det så, att grimelyssnande är lite som hustrumisshandel.

3 kommentarer:

Anonym sa...

folk som inte lyssnat på grime kanske blev sugna att lyssna av fråga 1, och laddade ner lite grime, innan de fortsatte att svara på fråga 2?

Unknown sa...

alternativt reflekterar fraga 2 enbart svar fran kategori JA i fraga 1. dvs 66% av de 41%enheterna har numera slutat lyssna pa grime.
vi har isafall att göra med en daligt skriven rapport. en bra statistisk enkät bör enbart exponera JA respondenter fran fraga 1 för fraga 2.

huruvida sa är fallet är jag högst tvekande inför.

vi kan ju även här reflektera över vad "lyssna" innebär. har man bott i stockholm under de senaste 3 aren kan man väl knappast undgatt att höra dizzie rascal. men är det att lyssna? eller var det ett kunskapstest om definitionen av genren grime var känd. vilken slutsats om stockholmaren drar da dn av detta? att grime aldrig varit stort (a andra sidan är 41% ganska manga) eller att genren är "död"? att grimen var en hype? svart detta..

som alltid en intresseväckande spaning av extra allt.

Jonas sa...

Jag tycker att det är helt självklart att det aktiva "lyssna" skiljer sig från det passiva "höra".
Och det där med slutsatserna, ja, det var just det, vad kan man dra för slutsatser av det här? Enligt mig, inga.