torsdag, oktober 3

Bowies böcker

För mig kommer glaset alltid att vara halvtomt. Men i bästa fall kan jag tänka att ett halvtomt glas är bättre än ett fullt, som ju inte går att fylla på.

Så försöker jag tänka med David Bowies lista över 100 böcker han tycker att man måste läsa. Jag har bara läst 13 av dem. Men det betyder ju att jag har 87 stycken kvar!

Bland annat har jag redan sedan länge "Mystery Train" och "The Portable Dorothy Parker" stående i att-läsa-hyllan. Eller snarare liggande i hyllan, som är så full att all kreativitet gått åt till att få plats. Trängseln minskar aldrig.

För mig kommer glaset alltid att vara halvtomt, men att-läsa-hyllan alltid helfull.

PS: Den som först på sju gissningar kan pricka in fem av böckerna på Bowies lista som jag har läst vinner... eh, ska vi säga en skiva med väldigt bra musik om böcker?

Inga kommentarer: